Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

Functie Eenvoudige navigatie

Rondefunctie

Functie Automatische ronde

Functie Aftellen

Hoogteverschil doel

Functie Automatisch pauzeren

Energiebesparingsmodus

Knopvergrendelingsfunctie

Als u vermogenssensoren hebt

Wanneer een signaal is ontvangen van een gekoppelde vermogenssensor, worden de vermogensgegevens weergegeven als een waarde.

Fietscomputer

De volgende gegevens zijn gerelateerd aan het vermogen en kunnen getoond worden op een fietscomputer.

• Vermogen

• Aangepast gemiddeld vermogen

• Gemiddeld vermogen

• Maximaal vermogen

• Gemiddeld rondevermogen in real-time

• Vermogensbalans

• Genormaliseerd vermogen

• Trainingstressscore (TSS)

• Intensiteitsfactor (IF)

 

* De vermogenssensoren links en rechts zijn nodig voor het metenvan de vermogensbalans.

* Om vermogensgegevens te tonen op het meetscherm, is het nodig dat je de functies (meetgegevens) selecteert door te tikken op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aanpassing van weergave].

Het metingscherm wijzigen

* Tik op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aangepast gemiddeld vermogen] om het berekende aantal seconden voor het aangepaste gemiddelde vermogen op te geven.(1 s tot 300 s)

Apparaat

Smartphone

Alleen het huidige vermogen kan worden weergegeven op een smartphone.

Vermogen

* Om de precisie te verhogen, is het aanbevolen de kalibratie uit te voeren voordat u de stroommeting uitvoert.
Kalibratie vermogenssensor

Heb je een Shimao DI2-systeem