Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

Functie Eenvoudige navigatie

Rondefunctie

Functie Automatische ronde

Functie Aftellen

Hoogteverschil doel

Functie Automatisch pauzeren

Energiebesparingsmodus

Fietscomputer

Wanneer de fietscomputer ca. 20 minuten op het scherm [READY] (Gereed) (stand-by meting), het scherm [PAUSE] (Pauze) of het zoekscherm van de smartphone blijft; Cateye Cycling™ wordt gesloten; of als [Verbinden] wordt uitgeschakeld, wordt het slaapscherm geactiveerd.

Wanneer op een knop wordt gedrukt, keert de fietscomputer terug naar het zoekscherm van de smartphone en keert deze dan terug naar het metingscherm wanneer de verbinding met de smartphone is hersteld.

Stand-by meting

Slaapstand

Elke knop behalve de knop AC

Gepauzeerd

Indien niet actief gedurende ca. 20 min

Smartphone zoekscherm

Knopvergrendelingsfunctie

Als u vermogenssensoren hebt

Heb je een Shimao DI2-systeem