Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

Functie Eenvoudige navigatie

Rondefunctie

Functie Automatische ronde

Functie Aftellen

Hoogteverschil doel

Functie Automatisch pauzeren

Smartphone

Deze functie pauzeert automatisch de meting wanneer de verbinding tussen de smartphone en fietscomputer is verbroken.

De meting wordt automatisch hervat wanneer de verbinding opnieuw tot stand wordt gebracht.

* De instellingen voor Automatisch pauzeren zijn toegankelijk door te tikken op (MENU) > [Apparaat].

Apparaat

Energiebesparingsmodus

Knopvergrendelingsfunctie

Als u vermogenssensoren hebt

Heb je een Shimao DI2-systeem