メニュー

Apparaat

In het volgende deel wordt uitgelegd hoe u een fietscomputer kunt koppelen met een sensor en hoe u de verschillende instellingen kunt configureren.

Belangrijk

• De apparaatinstellingen worden gedeeld wanneer fietscomputer wordt aangesloten op uw smartphone.

Als u een iPhone gebruikt, kunt u de instellingen van commerciële sensoren niet synchroniseren.
Als u meet in de Sensor Direct-modus, moet u de sensorinstellingen afzonderlijk configureren via de fietscomputer.

1. Schakelen naar de modus Sensor Direct

2. Een fietscomputer koppelen aan een sensor

3. Instellen wielomtrek

Smartphone

1. Tik op (MENU) en vervolgens op [Apparaat].

 • De instellingen van de fietscomputer wijzigen

  • Bijnaam
  Wijzigt de naam van de fietscomputer.

    (Von Fahrradcomputer importieren)
  Weergegeven als tripgegevens aanwezig zijn op de fietscomputer verbonden met de smartphone (Cateye Cycling™).

  Importar datos de resumen

  • Meldingsinstelling
  Configureert de instellingen voor binnenkomende oproepen, e-mails en SMS-appmeldingen en meldingen over het resterende batterijvermogen van de smartphone.

  Belangrijk

  Alleen binnenkomende meldingen voor e-mailadressen geregistreerd via [Telefoon] of [Account toevoegen] worden op iPhones weergegeven.

  * Wanneer een binnenkomende melding is ontvangen, toont het display de appnaam en de naam van de afzender niet.

  Binnenkomende meldingen configureren

  • Aftellen
  Stelt een afstand of tijd in als doel.

  • Eenvoudige navigatie
  Geeft een doel aan in de eenvoudige navigatie.

  Een doel aanduiden

  • Hoogte doel
  Stelt een hoogte in als doel.

  • Automatisch pauzeren
  Deze functie pauzeert de meting automatisch wanneer de verbinding tussen de fietscomputer en uw smartphone wordt onderbroken als u tijdens de meting van de fiets weggaat met uw smartphone.

  • Aanpassing weergave
  Hiermee kunt u de metingschermen voor het toevoegen of verwijderen, naast de schermsegmenten en functies (meetgegevens) die op elk scherm moeten worden weergegeven, selecteren.

  Het metingscherm wijzigen

  • Nachtmodus
  Stelt in wanneer de achtergrondverlichting moet worden gestart en gestopt, en de verlichtingsduur in seconden.
  Wanneer de nachtmodus AAN is en u tijdens de opgegeven tijd op een knop op de fietscomputer drukt, wordt de achtergrondverlichting ingeschakeld.

  * Als automatische schermverlichting AAN is, worden de start- en eindtijd van de verlichting automatisch volgens het seizoen ingesteld.

  • Geluiden
  Hiermee kunt u de bedieningsgeluiden, waarschuwingsgeluiden en meldingsgeluiden in- of uitschakelen.

  • Kompas
  Hiermee kunt u selecteren of het kompas moet worden weergegeven of verborgen op het metingscherm.

  • Totale afstand
  Hiermee kunt u de totale afgelegde afstand handmatig instellen.

  * Gebruik deze functie wanneer u wilt doorgaan vanaf dezelfde afstand na de aankoop van een nieuw fietscomputer of wanneer u de fietscomputer reset.

  Routescherm
  Laat routescherm weergeven of verbergen, en schermsegmenten en rondegegevens selecteren om weer te geven.

  Het routescherm wijzigen

  * Het routescherm wordt weergegeven als de knop SS/LAP wordt ingedrukt op het metingenscherm tijdens het meten, of als automatische ronde AAN staat.

  Schermweergave
  Hiermee kunt u kiezen tussen [Afgekort] of [Volledig] voor het weergeven van de namen van de meetgegevens op het metingscherm.
  (bijv.)  Afgekorte weergave voor ritafstand: DST

  Volledige weergave voor ritafstand: Afstand

  • Aangepast gemiddeld vermogen
  Stelt het aantal seconden in voor het berekenen van het gemiddelde vermogen voor uw voorkeuren.

  • In de spiegelmodus: geef het aantal seconden op (tussen 1 en 200 seconden).

  • In de sensordirectmodus: kies de waarde 3, 5, 10 of 60.

  * Aangepaste gemiddelde vermogensmetingen vereisen het koppelen met een vermogenssensor.

  • FTP-waarde
  Je kunt de waarde instellen die de berekeningsreferentie is voor de TSS- en IF-metingen.

  * Voor de instelling van de FTP-waarde moet gekoppeld worden met een vermogenssensor.

  • Firmware bijwerken
  Werkt de firmware van de fietscomputer bij naar de recentste versie.

  Verwijderen
  Tik om het weergegeven apparaat te verwijderen.

 • De instellingen van de sensor veranderen.

  Belangrijk

  Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd, zelfs wanneer uw smartphone niet is verbonden met fietscomputer.

  Als de instellingen verschillen tussen apparaten, worden ze overschreven met gegevens van Cateye Cycling™ wanneer de apparaten de volgende keer worden verbonden.

  * Informatie over commerciële sensoren die zijn gekoppeld met de fietscomputer, blijft zoals die is.

  • Bijnaam
  Wijzigt de naam van de sensor.

  * Gekoppelde sensoren worden weergegeven met "A" of "C" na de sensornaam.
  A: sensor is gekoppeld met Cateye Cycling™
  C: sensor gekoppeld met een fietscomputer

  • Wielomtrek
  Stel de wielomtrek in voor een sensor die de snelheid kan meten.
  Selecteer de bandomtrek volgens de bandgrootte die op de zijkant van de band is geschreven.

  De wielomtrek bepalen

  * Standaardwaarde: 2096 mm (700x23c)

  * Stel de wielomtrek in voor elke sensor.

  Verwijderen
  Tik om het weergegeven apparaat te verwijderen.

 • De instellingen van het DI2-systeem veranderen.

  Belangrijk

  Deze instellingen kunnen zelfs geconfigureerd worden als de smartphone niet gekoppeld is met een fietscomputer.

  • Bijnaam
  Verandert de naam van de DI2.

  • Configuratie switch
  Gebruikt de schakelaar van het DI2-systeem om een fietscomputer te bedienen.

  De schakelinstellingen veranderen

  • Versnellingsinfo
  Selecteer [aantal tanden] of [versnellingsverhouding] voor de versnellingsinformatie die getoond is op het meetscherm.

  • Weergave synchro-versnellingsmodus
  Je kunt de synchromodus op het meetscherm tonen.

  * Schakel je de synchroversnellingsmodus in, dan wordt het inkomende meldingspictogram niet getoond.

  Verwijderen
  Tik om het weergegeven apparaat te verwijderen.

* Zie hieronder voor het koppelen met een fietscomputer, een sensor of een DI2-systeem.

Een fietscomputer met een smartphone koppelen

Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.