Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

Functie Eenvoudige navigatie

Rondefunctie

Fietscomputer

U kunt een ronde opnemen door tijdens de meting op SS/LAP te drukken op het metingscherm.

Wanneer de ronde is opgenomen, wordt de informatie tijdelijk weergegeven voordat u terugkeert naar het originele metingscherm.

* Het weergegeven routescherm kan naar wens worden bewerkt. Hieronder staat een voorbeeld van de aanvankelijke configuratie van het routescherm.

* Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met de functie Automatische ronde.

*1 Het volgnummer van de ronde wordt, samen met de automatische ronden, weergegeven.
Als het totale aantal ronden groter is dan 999, worden de volgende ronden niet opgenomen.

* Tijdens de aanvankelijke configuratie is routescherm 2 ongedefinieerd en verborgen.
Om een routescherm toe te voegen of om de weergegeven rondegegevens en weergaveformaat te wijzigen, tikt u op (MENU) > [Device] > [Fietscomputer name] > [Lap Screen].

Het routescherm wijzigen

Functie Automatische ronde

Functie Aftellen

Hoogteverschil doel

Functie Automatisch pauzeren

Energiebesparingsmodus

Knopvergrendelingsfunctie

Als u vermogenssensoren hebt

Heb je een Shimao DI2-systeem