Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

Functie Eenvoudige navigatie

Rondefunctie

Functie Automatische ronde

Functie Aftellen

Fietscomputer

Deze functie geeft een melding wanneer een afstand of tijd die is ingesteld als doel, is bereikt.

Wanneer het doel is bereikt, knippert [FINISH] op het scherm en weerklinkt het alarm.

• Afstand: de opgegeven afstand is ingesteld als het doel.

• Tijd: de opgegeven tijd is ingesteld als het doel.

Metingscherm

PIEP!

Wanneer doel is bereikt

* De instellingen voor de aftelfunctie zijn toegankelijk door te tikken op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aftellen].

Apparaat

* Het aftellen start opnieuw nadat de meting is voltooid.

De meting voltooien (resetbewerking)

Hoogteverschil doel

Functie Automatisch pauzeren

Energiebesparingsmodus

Knopvergrendelingsfunctie

Als u vermogenssensoren hebt

Heb je een Shimao DI2-systeem