Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Gebruiksinstructies

Meting starten

Belangrijk

• Smartphone-gebruik
Schakel tijdens het meten het display van de smartphone uit en bewaar de smartphone op een veilige plaats, zoals een tas of broekzak, terwijl de Cateye Cycling™ wordt uitgevoerd.
Omdat bewerkingen voor het starten/pauzeren/hervatten en resetten van de meting (rit voltooien) op afstand kunnen worden uitgevoerd vanaf de fietscomputer, hebt u uw smartphone niet nodig tot u ritten wilt opslaan of uploaden.

* Cateye Cycling™ kan zelfs meten wanneer de toepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd.

• Beperkingen op de meting
In de Mirror modus is de maximale verstreken tijd die kan worden gemeten ongeveer 1000 uur en is de maximale ritafstand 10000 km [6200 mijl]. Wanneer een van deze waarden is overschreden, eindigt de meting en worden de ritgegevens tijdelijk opgeslagen.
In dit geval keert het display terug naar het scherm [READY] (Gereed) (stand-by meting) om de volgende ritmeting te starten.

In dit gedeelte vindt u meer uitleg over de meetstroom en de meetfuncties.

1. De fietscomputer en smartphone verbinden

2. Voorbereiding voorafgaande aan de meting uitvoeren

3. De meting wordt gestart

4. De meting pauzeren/hervatten

5. De meting voltooien (resetbewerking)

6. Ritten opslaan en uploaden