Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

De weergave van de meetgegevens schakelen

Fietscomputer

U kunt de weergave schakelen van de gegevens die in Cateye Cycling™ worden gemeten door op MODE te drukken.

* De weergegeven gegevens verandert afhankelijk van de status van de sensorverbinding en de instellingen van de schermaanpassing. Hieronder vindt u een voorbeeld van een eerste configuratie van het metingscherm.

* Tijdens de eerste configuratie zijn schermen 3 tot en met 5 niet gedefinieerd en worden ze bijgevolg niet weergegeven. Om schermen toe te voegen of de schermsegmenten of meetgegevens te wijzigen, tikt u op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aanpassing weergave].

Het metingscherm wijzigen

* De meetgegevens worden weergegeven alsof het sensorsignaal niet kan worden ontvangen.

Functie Eenvoudige navigatie

Rondefunctie

Functie Automatische ronde

Functie Aftellen

Hoogteverschil doel

Functie Automatisch pauzeren

Energiebesparingsmodus

Knopvergrendelingsfunctie

Als u vermogenssensoren hebt

Heb je een Shimao DI2-systeem