Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

Functie Eenvoudige navigatie

Rondefunctie

Functie Automatische ronde

Fietscomputer

Ronden kunnen, zonder dat u een knop hoeft in te drukken, automatisch worden opgenomen volgens afstanden, tijden of locaties die vooraf zijn ingesteld.

Wanneer de ronde is opgenomen, wordt de informatie tijdelijk weergegeven voordat u terugkeert naar het originele metingscherm.

* Het weergegeven routescherm kan naar wens worden bewerkt. Hieronder staat een voorbeeld van de aanvankelijke configuratie van het routescherm.

* Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met de rondefunctie.

*1 Een nummer dat zowel het rondenummer als het nummer van de automatische ronde bevat, wordt weergegeven.
Als het totale aantal ronden groter is dan 999, worden de volgende ronden niet opgenomen.

*2 Het scherm toont de meetstatus van de automatische ronde die wordt gemeten en het aantal ronden.

* Tijdens de aanvankelijke configuratie is rautesscherm 2 ongedefinieerd en verborgen.
Om een rautesscherm toe te voegen of om de weergegeven rondegegevens en weergaveformaat te wijzigen, tikt u op (MENU) > [Device] > [Fietscomputer name] > [Lap Screen].

Het routescherm wijzigen

* De instellingen voor de functie Automatische ronde zijn toegankelijk door te tikken op (MENU) > [Algemeen] > [Automatische ronde].

Algemeen

Functie Aftellen

Hoogteverschil doel

Functie Automatisch pauzeren

Energiebesparingsmodus

Knopvergrendelingsfunctie

Als u vermogenssensoren hebt

Heb je een Shimao DI2-systeem