メニュー

Algemeen

Dit deel legt uit hoe u de verschillende metinginstellingen kunt configureren.

Smartphone

1. Tik op (MENU) en vervolgens op [Algemeen].

• Opname-interval
Selecteert het interval waarmee het logboek wordt geregistreerd.

• Eenheden
Selecteert de meeteenheid.

Belangrijk

Als het apparaat wordt gewijzigd terwijl de fietscomputer niet verbonden was, worden de instellingen toegepast wanneer de fietscomputer de volgende keer wordt verbonden.

• Hoogte vooraf instellen
Past een voorinstelling toe op de hoogte van een opgegeven positie, zoals uw woning.
Als u Hoogte vooraf instellen INSCHAKELT, wordt de hoogte op het beginpunt van de meting gecorrigeerd zodat de betrouwbaarheid van de hoogtemeting wordt verbeterd.

* De iPhone en andere smartphones met zeer nauwkeurige meetmogelijkheden voor de hoogte vereisen geen vooraf ingestelde hoogte.

• Automatische ronde
Selecteert de methode —afstand, tijd of kaart— die moet worden gebruikt voor het automatisch invoeren van de ronde.

* Een punt op de kaart aanduiden:
Om een punt aan te duiden, houdt u de gewenste locatie op de kaart vast.

• Overzetten naar Gezondheid (alleen iPhone)
Stuurt de meetgegevens naar de gezondheidszorg-app van de iPhone.

GPS-correctie (alleen iPhone)
[GPS-correctie] is een functie voor het corrigeren van verschuivingen van kaartposities in China.
In andere landen dan China zorgt het inschakelen van [GPS-correctie] dat verschoven routeposities in de activiteitenlijst worden weergegeven. De verschoven posities worden gecorrigeerd door dit uit te schakelen.

• Beveiliging
Deze functie detecteert of de verbinding met een eerder verbonden fietscomputer is verbroken of als een sensor actief is om gebruikers problemen te melden als ze niet bij hun fiets zijn.
De functie werkt alleen als Mirror Mode-meting is onderbroken en meldingen worden direct naar de smartphone verzonden.

• Computer loskoppelen : Een melding wordt verzonden als de communicatie tussen een fietscomputer en de smartphone onderbroken wordt.

• Sensorbediening : Een melding wordt verzonden als een op de fiets gemonteerde sensor actief is.

• Back-up
Maak een back-up van de activiteitenlijst. Door een back-up te maken, kunnen gebruikers hun lijst met recentste activiteiten importeren wanneer u Cateye Cycling™ opnieuw installeert of wanneer u uw smartphonemodel wijzigt.
Zie "
Veelgestelde vragen” voor details.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.