Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Apparaat

Het routescherm wijzigen

Hier wordt uitgelegd hoe u het weergegeven routescherm wijzigt bij het registreren van een ronde.

Deze wijzigingen worden zowel voor routes als voor automatische routes toegepast.

 

Smartphone

Tik op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] en volg dan de onderstaande procedure.

1. Tik op [Scherm van deze ronde ].

Hier kunt u de huidige schermsegmenten en tourgegevens controleren.

 

• De volgorde van de schermen 1 tot en met 2 wijzigen:

Tik op [Bewerken] en slepen het gewenste scherm om de volgorde te wijzigen.

2. Tik op een scherm om te wijzigen hoe het wordt weergegeven.

Selecteer de tour schermen om weer te geven of te verbergen en de schermsegmenten en tourgegevens die moeten worden weergegeven,

 

Routeschermen weergeven/verbergen:
Als de schermweergave is ingesteld op AAN, wordt dat tourscherme weergegeven.
Als het is ingesteld op UIT, wordt dat scherm niet weergegeven.

• Schermsegmenten selecteren:
Tik op [Schermsegmenten] om de schermsegmenten en de duur te wijzigen.

• Rondegegevens selecteren:
Tik op [Lap data name] of op om de tourgegevens te selecteren.

• Rondegegevens registreren:
Slepen de gewenste tourgegevens naar een andere locatie om de positie op het scherm te wijzigen.