Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Gebruiksinstructies

Apparaat

In het volgende deel wordt uitgelegd hoe u een fietscomputer kunt koppelen met een sensor en hoe u de verschillende instellingen kunt configureren.

Belangrijk

• De apparaatinstellingen worden gedeeld wanneer fietscomputer wordt aangesloten op uw smartphone.

Als u een iPhone gebruikt, kunt u de instellingen van commerciële sensoren niet synchroniseren.
Als u meet in de Sensor Direct-modus, moet u de sensorinstellingen afzonderlijk configureren via de fietscomputer.

1. Schakelen naar de modus Sensor Direct

2. Een fietscomputer koppelen aan een sensor

3. Instellen wielomtrek

Smartphone

1. Tik op (MENU) en vervolgens op [Apparaat].

* Zie hieronder voor het koppelen met een fietscomputer, een sensor of een DI2-systeem.

Een fietscomputer met een smartphone koppelen

Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

Account