メニュー

Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

Een DI2-systeem en sensoren die compatibel zijn met Bluetooth kunnen verbonden worden met een fietscomputer. Koppel deze met optionele accessoires of commerciële sensoren, zoals vereist.

Belangrijk

Koppelen van alle sensoren en gelijkaardige apparaten die je wilt verbinden.

• Koppelen van een Shimano DI2-systeem moet geschieden met een smartphone, zoals hieronder beschreven. Een draadloze eenheid (Shimano EW-WU101, EW-WU111, SC-M9051, of SC-MT800) is apart nodig om te koppelen.

Als u een iPhone gebruikt, kunt u de instellingen van commerciële sensoren niet synchroniseren.
Als u meet in de Sensor Direct-modus, moet u de sensorinstellingen afzonderlijk configureren via de fietscomputer.

1. Schakelen naar de modus Sensor Direct

2. Een fietscomputer koppelen aan een sensor

3. Instellen wielomtrek

Smartphone

1. Controleer of [Verbinden] is ingesteld op AAN in het (MENU) en tik dan op [Apparaat].

Tik op [Apparaat koppelen] om het koppelen te starten.

 

2. Activeer de sensor of het DI2-systeem.

De sensor of het DI2-systeem activeren

Als Cateye Cycling™ het signaal van de sensor of hetDI2-systeem detecteert, wordt er een bericht getoond op de smartphone.

Tik op [Koppelen]. De gesynchroniseerde sensor wordt weergegeven op het scherm [Apparaat] en het koppelen wordt voltooid.

* Wordt er een sensor of een DI2-systeem gekoppeld met Cateye Cycling™, dan wordt een "A" getoond na de naam van de sensor.

 

3. Stel de bandomtrek in voor de sensor die de snelheid kan meten.

* Heb je geen sensor gekoppeld die geschikt is voor snelheidsmeting, dan is deze stap niet nodig.

Tik op [Apparaat] en tik dan op [Sensornaam] > [Bandomtrek] (de lengte van de buitenomtrek van het wiel).

Selecteer de bandomtrek volgens de bandgrootte die op de zijkant van de band is geschreven.

De wielomtrek bepalen

* Standaardwaarde: 2096 mm (700x23c)

* Stel de wielomtrek in voor elke sensor.

* Je kunt ook de namen van de apparaten veranderen en het koppelen op dit scherm annuleren.

 

4. Schakelbediening van het DI2-systeem en versnellingsinformatie instellen.

* Heb je geen DI2-systeem gekoppeld, dan is deze stap niet nodig.

Tik op [Apparaat] en daarna op [DI2].

Verander de instellingen van het DI2-systeem indien nodig.

•  Configuratie switch
Gebruikt de schakelaar van het DI2-systeem om een fietscomputer te bedienen.

  De schakelinstellingen veranderen

•  Versnellingsinfo
Selecteer [aantal tanden] of [versnellingsverhouding] voor de versnellingsinformatie die getoond is op het meetscherm.

•  Weergave synchro-versnellingsmodus
Je kunt de synchromodus op het meetscherm tonen.

* Schakel je de synchroversnellingsmodus in, dan wordt het inkomende meldingspictogram niet getoond.

* Je kunt ook de namen van de apparaten veranderen en het koppelen op dit scherm annuleren.

 

Het koppelen van de sensor is nu voltooid.

* Als u met een andere sensor wilt koppelen, herhaalt u de procedure.

Belangrijk

• Cadens, hartslag, vermogen en versnellingsinformatie van het DI2-systeem worden bij de eerste configuratie niet getoond. Verander het meetscherm zodat het de gemeten waarden en versnellingsinformatie toont van gekoppelde sensoren.
Het metingscherm wijzigen

• Als instellingen die voor de Dl2 zijn veranderd niet op de fietscomputer zijn ingevoerd, of als de fietscomputer niet goed werkt, moet u deze formatteren. Zie "Abnormaal scherm : Algemeen" onder "Veelgestelde vragen" voor details.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.