メニュー

Abnormaal scherm : Algemeen

 • Metingen van een gekoppelde sensor en versnellingsinformatie van een DI2-systeem worden niet getoond op het scherm van de fietscomputer.

  Hartslag, cadans en vermogensgegevens, alsmede versnellingsgegevens van het DI2-systeem, worden niet getoond in de eerste configuratie van het meetscherm.

  Tik in Cateye Cycling™ op (MENU) >[Apparaat]>[PADRONE SMART+]>[Aanpassing van weergave] om het meetscherm te veranderen zodat gemeten waarden van gekoppelde sensoren en versnellingsinformatie getoond kunnen worden.

  Het metingscherm wijzigen

 • Instellingen die veranderd zijn voor de Dl2 worden niet toegepast op de fietscomputer, of de fietscomputer werkt niet goed

  In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u de fietscomputer kunt formatteren.
  Alle gegevens worden verwijderd en de fietscomputer wordt gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.Bevat de fietscomputer nog gegevens in Sensor Direct Mode, importeer dan eerst de data naar je telefoon voordat je de formatteer procedure start. Samenvattingsgegevens importerenOpgelet

  1. Druk op de fietscomputer op de knop AC.

  Het initialisatiescherm wordt weergegeven.

   

  2. Druk eenmaal op MODE zodat [FORMAT] (FORMATO) begint te knipperen en druk dan 1 seconde op MODE.

  Bevestigen(1 seconde)

  De fietscomputer wordt geformatteerd en het scherm schakelt naar het zoekscherm van de smartphone.

   

  Sluit de fietscomputer aan op een smartphone en kijk of het probleem is opgelost.

 • Het scherm wordt niet weergegeven als de achtergrondverlichting aan is.

  De batterijcapaciteit is gedaald als gevolg van lage temperaturen of om een andere reden. Vervang de batterij door een nieuwe.

  Vervanging batterij : Fietscomputer

 • Het display gedraagt zich abnormaal. Hoe los ik dit op?

  Het display kan er abnormaal uitzien als iets in de buurt radiogolven uitzendt (zoals rails van een spoorweg of een tv-zendstation). Ga uit de buurt van de mogelijke oorzaak, voer een reset uit van de fietscomputer (houd MODE gedurende 3 seconden ingedrukt) en start de meting opnieuw.

 • Het scherm is vastgelopen. Wat moet ik doen?

  De volgende procedure legt uit hoe u de fietscomputer opnieuw kunt opstarten.

   

  1. Druk op de fietscomputer op de knop AC.

  Het initialisatiescherm wordt weergegeven.

   

  2. Druk eenmaal op MODE zodat [RESTART] begint te knipperen en druk dan 1 seconde op MODE.

  Bevestigen(1 seconde)

  De fietscomputer start opnieuw op en schakelt naar het zoekscherm van de smartphone.

 • MEMORY FULL verschijnt op het scherm

  Het geheugen van de fietscomputer is vol.

  Als u de fietscomputer gebruikt terwijl deze met een smartphone is verbonden, maakt u verbinding met Cateye Cycling™ en importeert u de samenvattingsgegevens. Hiermee wordt het geheugen gewist en verdwijnt het bericht.

 • Het scherm is vergrendeld

  Ontgrendelen

  Houd SS/LAP en OPTION tegelijkertijd ingedrukt om te ontgrendelen.

  Knopvergrendeling

 • De waarden voor de huidige snelheid, cadans en hartslag knipperen

  Als u een CATEYE-sensor gebruikt, beginnen de meetwaarden te knipperen om aan te geven dat er nog slechts weinig resterend batterijvermogen is in de relevante sensor.

  Vervang de batterij voor de relevante sensor.

  Vervanging batterij : Optionele sensoren

 • Waarom knipperen de vermogenswaarden aan en uit?

  Wanneer u afzonderlijke vermogenssensoren links en rechts gebruikt, knipperen de vermogenswaarden aan en uit om aan te geven dat er slechts van één sensor signalen worden ontvangen.

  Controleer de vermogenssensor.

 • Waarom zijn de snelheidswaarden vreemd?

  Als u geen sensor gebruikt die in staat is de snelheid te meten, gebruikt fietscomputer de GPS van uw smartphone voor de meting. Afhankelijk van de ontvangstomstandigheden (bijv. als u in een tunnel bent), kan de meting dan ook worden onderbroken of kan de fietscomputer waarden aanduiden die anders zijn dan de werkelijke waarden.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.