メニュー

Binnenkomende meldingen configureren

Meldingen voor op de smartphone binnenkomende oproepen en de resterende lading van de smartphone-accu kunnen op de smart computer worden weergegeven.

 • Instellingen wijzigen op een iPhone

  Belangrijk

  Alleen binnenkomende meldingen voor e-mailadressen geregistreerd via [Telefoon] of [Account toevoegen] worden op iPhones weergegeven.

  * Wanneer een binnenkomende melding is ontvangen, toont het display de appnaam en de naam van de afzender niet.

  Smartphone

  Tik op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] en volg dan de onderstaande procedure.

  1. Tik op [Meldingsinstelling].

  • Melding laag batterijvermogen

  Wanneer de batterij van de smartphone een bepaald vermogen bereikt, knippert (resterend batterijvermogen smartphone) op de slimme computer.

   

  • Telefoon / e-mail

  Wanneer een melding aankomt, knippert [Telefoon] of [E-mail] op het scherm van de slimme computer met een hoorbaar alarm. Nadat de melding is gesloten, knippert / (pictogram binnenkomende oproep/e-mailmelding).

  *1: Het is nodig de e-mailaccountinstellingen te configureren om een binnenkomende melding te ontvangen.

  * De pictogrammen van inkomende berichten en de tellingen worden gerest als de meting gepauzeerd, gereset of voltooid wordt.

 • Instellingen van een Android-smartphone
  worden veranderd.

  Belangrijk

  E-mailmeldingen worden weergegeven voor e-mailaccounts geregistreerd via [Account toevoegen]. (Met uitzondering van Gmail-accounts)

  * Voor gebruikers met een Gmail-account geconfigureerd onder Berichtgeving
  De methode voor het instellen van een Gmail-account is veranderd. Ga als volgt te werk om de instellingen opnieuw te configureren.

  1. De Gmail-app is vereist om Gmail-meldingen te ontvangen. Installeer de Gmail-app op de gebruikte smartphone.

  2. Stel onder Berichtgeving [Gmail] AAN.

  Gmail is nu geconfigureerd onder Berichtgeving.

  Smartphone

  Tik op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] en volg dan de onderstaande procedure.

  1. Tik op [Meldingsinstelling].

   

  • Melding laag batterijvermogen
  Wanneer de batterij van de smartphone een bepaald vermogen bereikt, knippert (resterend batterijvermogen smartphone) op de slimme computer.

   

  Telefoon / sms / Gmail / Mail / Sociaal netwerk
  Wanneer een melding aankomt, knippert [Naam toepassing] en [Naam contact] (alfabetisch) of [Telefoonnummer] of [E-mailadres] op het scherm van de slimme computer met een hoorbaar alarm.

   

  PIEP! PIEP! PIEP!

  * De geregistreerde contactnaam met niet-alfabetische tekens wordt weergegeven als “Overige”.

   

   

  Nadat de melding is gesloten, knipperen / / (pictogram binnenkomende melding) en het aantal meldingen.

   

  * De pictogrammen voor binnenkomende meldingen kunnen niet worden weergegeven wanneer de schermaanpassing is ingesteld om acht schermsegmenten weer te geven.

  * De binnenkomende meldingspictogrammen en aantallen worden opnieuw ingesteld wanneer de meting wordt gepauzeerd, gereset of voltooid.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.