メニュー

Een fietscomputer met een smartphone koppelen

Koppel een fietscomputer.

Belangrijk

• Het koppelen is nodig om een fietscomputer of een sensor te gebruiken.

• Koppel sensoren niet aan een racelocatie of op een soortgelijke locatie waar er veel andere gebruikers zijn. Hierdoor zou de fietscomputer kunnen worden gekoppeld met een ander apparaat.

Fietscomputer

1. Druk op het metingscherm gedurende 1 seconde op MODE om het zoekscherm van de smartphone weer te geven.

Smartphone zoekscherm

 

2. Via (MENU) bovenaan links op het scherm, schakelt u [Verbinden] in en tikt u op [Apparaat].

 

Tik op [Apparaat koppelen] om het koppelen te starten.

Wanneer Cateye Cycling™ een fietscomputer detecteert, wordt de naam van de fietscomputer weergegeven op het scherm en is het koppelen voltooid.

* Om door te gaan, tikt u op [PADRONE SMART+] om het scherm met de configuratie-instellingen weer te geven voor de verschillende fietscomputerinstellingen.
Apparaat

 

Het koppelen van fietscomputer is nu voltooid.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.