Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Gebruiksinstructies

Overzichtsgegevens importeren

U kunt overzichten verzameld in fietscomputer (meetresultaten van de modus Sensor Direct) naar uw smartphone sturen.

Belangrijk

Voordat u overzichten importeert, moet u altijd de fietscomputer-meting voltooien (reset). U kunt geen gegevens importeren waarvan de meting niet voltooid is.

De meting voltooien (resetbewerking)

Smartphone

1. Start Cateye Cycling™ en schakel via (MENU) de optie [Verbinden] in.

Fietscomputer

2. Houd op het meetscherm MODE 1 seconde ingedrukt om het zoekscherm van de smartphone weer te geven en te verbinden met uw smartphone.

Wanneer de fietscomputer verbinding maakt met een smartphone, schakelt het naar de stand-byweergave van de meting.

Smartphone zoekscherm

Stand-by meting

* Het verschijnen van het fietscomputer-scherm is afhankelijk van de status van Cateye Cycling™.

* Het is niet mogelijk gegevens te importeren tijdens het meten met Cateye Cycling™.

Smartphone

3. Tik op (MENU) en vervolgens op [Activiteitenlijst].

Als fietscomputer samenvattingsgegevens bevat, wordt  (Importeren van CC) weergegeven.

Door op de knop te tikken, worden de samenvattingsgegevens naar de smartphone geïmporteerd en wordt de activiteitenlijst bijgewerkt.

* Deze actie verwijdert de samenvattingsgegevens van fietscomputer.

* Na het importeren van de samenvattingsgegevens, is het aanbevolen dat u [Verbinden] onder (MENU) uitschakelt om het leeglopen van de smartphonebatterij te minimaliseren.