Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

2. De meting starten/stoppen

3. De meting voltooien (resetbewerking)

Fietscomputer

Resetten(3 seconde)Als u MODE ingedrukt houdt wanneer u op het metingscherm bent, worden meetgegevens gegenereerd als samenvattingsresultaten en worden de meetgegevens opnieuw ingesteld op 0.

* Wanneer u MODE gedurende 1 seconde ingedrukt houdt, verschijnt een smartphone-zoekscherm maar moet u de knop ingedrukt houden.

* Totale afstand (Odo) kan niet worden gereset.

* De gegenereerde samenvattingsgegevens worden in de smartphone geladen.

Samenvattingsgegevens importeren

Belangrijk

De fietscomputer kan maximum 30 ritten tijdelijk opslaan. Als dit aantal wordt overschreden, verschijnt MEMORY FULL op het scherm en worden de oudste samenvattingsgegevens verwijderd wanneer de fietscomputer wordt gereset.
Het is aanbevolen samenvattingsgegevens frequent te importeren naar een verbonden smartphone.

De samenvattingsgegevens kunnen momenteel niet worden gegenereerd voor ritten van minder dan 3 minuten.