Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Gebruiksinstructies

Fietscomputer-scherm

Meting starten

In dit gedeelte vindt u meer uitleg over de meetstroom en de meetfuncties.

1. Schakelen naar de modus Sensor Direct

2. De meting starten/stoppen

3. De meting voltooien (resetbewerking)