メニュー

Een fietscomputer koppelen aan een sensor

Koppel een sensor die u wilt gebruiken met fietscomputer.

Belangrijk

• Koppelen (synchronisatie sensor-ID) moet worden uitgevoerd om een sensor te gebruiken.

• Koppel sensoren niet aan een racelocatie of op een soortgelijke locatie waar er veel andere gebruikers zijn. Hierdoor zou de fietscomputer kunnen worden gekoppeld met een ander apparaat.

Koppelen van alle sensoren en gelijkaardige apparaten die je wilt verbinden.

Koppelen van een Shimano DI2-systeem moet met een smartphone geschieden.

• Als tijdens het koppelen of bij verbinding met een smartphone sensor-informatie wordt opgeslagen in Cateye Cycling™, dan wordt deze informatie naar de fietscomputer geschreven.
Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

1. Houd OPTION op het metingscherm gedurende 2 seconden ingedrukt om te schakelen naar het scherm voor het koppelen van de sensor.

Metingscherm

(2 seconde)

Scherm voor koppelen sensor

* Wanneer het scherm voor het koppelen van de sensor gedurende 1 minuut ingeschakeld blijft, keert de fietscomputer terug naar het metingscherm.

 

2. Druk op SS/LAP om het koppelen te starten.

3. Activeer de sensor die u wilt koppelen.

De sensor activeren

Gereed voor synchronisatie

Sensor geactiveerd

Synchronisatie voltooid

De naam van de gesynchroniseerde sensor wordt weergegeven en het koppelen is voltooid.

SP: Snelheidssensor

ISC: Snelheid-/cadanssensor

CD: Cadanssensor

HR: Hartslagsensor

PW: Vermogenssensor

* Wanneer u een sensor koppelt aan een fietscomputer, verschijnt een "C" na de naam van de sensor.

Belangrijk

Wanneer de fietscomputer [ID FULL] toont op het scherm en terugkeert naar het scherm voor het koppelen van de sensor, is het maximum aantal sensoren gekoppeld.

Er kunnen maximaal 9 afzonderlijke sensor-id's worden gekoppeld met de fietscomputer.

Als het maximale aantal sensoren is gekoppeld, houdt u OPTION op het scherm voor het koppelen van de sensor 4 seconden ingedrukt om alle koppelingen te wissen.

Koppel dan de vereiste sensoren opnieuw.

* De stand-bytijd voor het koppelen is 5 minuten. Activeer de sensor binnen deze tijd.

* Als u nog een sensor wilt koppelen, herhaalt u stappen 2 en 3.

 

4. Druk op OPTION om terug te keren naar het metingscherm.

Het koppelen is nu voltooid.

Als u een sensor die de snelheid kan meten hebt gekoppeld, gaat u verder met het instellen van de bandomtrek.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.