Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Schakelen naar de modus Sensor Direct

Schakelen van de Mirror modus naar de Sensor Direct modus.

 

Smartphone

1. Sluit Cateye Cycling™ of schakel [Verbinden] uit in (MENU).

Fietscomputer

2. Druk op het zoekscherm van de smartphone gedurende 1 seconde op MODE om te schakelen naar de Sensor Direct-modus.

(1 seconde)

Smartphone zoekscherm

Metingscherm

* De fietscomputer zal een sensor in plaats van uw smartphone zoeken. In deze modus knippert het sensorpictogram om de ontvangststatus van de sensor aan te geven.

S (Knippert): wanneer het snelheidssignaal wordt ontvangen

C (Knippert): wanneer het ritmesignaal wordt ontvangen

S / C (S en C knipperen tegelijkertijd): wanneer het signaal van de snelheids-/cadanssensor (ISC) wordt ontvangen

H (Knippert): wanneer het hartslagsignaal wordt ontvangen

P (Knippert): wanneer het voedingssignaal wordt ontvangen

(Flash): Als het signaal van Shimano DI2-systeem ontvangen is

Belangrijk

De Sensor Direct-modus en de Mirror modus meten onafhankelijk en de gegevens zijn niet opeenvolgend.

Een fietscomputer koppelen aan een sensor

Instellen wielomtrek