Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Meting starten

Functie Eenvoudige navigatie

De functie Eenvoudige navigatie toont de richting en de afstand in rechte lijn vanaf een huidige locatie tot een doel of een beginpunt.

Belangrijk

• De functie Eenvoudige navigatie toont de richting en de afstand in rechte lijn. Deze biedt geen routebegeleiding (straat).

• De eenvoudige navigatiefunctie kan niet worden weergegeven wanneer de schermaanpassing is ingesteld om 7 of 8 schermsegmenten weer te geven.

* Om de instellingen voor het schermsegment te configureren voor het metingscherm, tikt u op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aanpassing weergave].

Het metingscherm wijzigen

Rondefunctie

Functie Automatische ronde

Functie Aftellen

Hoogteverschil doel

Functie Automatisch pauzeren

Energiebesparingsmodus

Knopvergrendelingsfunctie

Als u vermogenssensoren hebt

Heb je een Shimao DI2-systeem