メニュー

5. De meting voltooien (resetbewerking)

* Tik je tijdens de meting of als de meting gepauzeerd is op de knop (flag) in  Cateye Cycling™, dan eindigt de meting en wordt de rit opgeslagen. De bewerkingen hieronder zijn dan niet nodig.

Fietscomputer

Als u MODE gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de meting beëindigd en wordt geschakeld naar het display [READY] (Gereed).

Op dit ogenblik worden de ritgegevens tijdelijk opgeslagen op de smartphone en worden de metingen op de fietscomputer gereset.

Tijdens de meting

Gepauzeerd

Rit resetten/voltooien

(3 seconde)

Stand-by meting

Om door te gaan met de meting, houdt u SS/LAP 1 seconde ingedrukt.

Om de meting te voltooien, kunt u de ritgegevens opslaan en uploaden via de smartphone.

Ritten opslaan en uploaden

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.