メニュー

Functie Eenvoudige navigatie

De functie Eenvoudige navigatie toont de richting en de afstand in rechte lijn vanaf een huidige locatie tot een doel of een beginpunt.

Belangrijk

• De functie Eenvoudige navigatie toont de richting en de afstand in rechte lijn. Deze biedt geen routebegeleiding (straat).

• De eenvoudige navigatiefunctie kan niet worden weergegeven wanneer de schermaanpassing is ingesteld om 7 of 8 schermsegmenten weer te geven.

* Om de instellingen voor het schermsegment te configureren voor het metingscherm, tikt u op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aanpassing weergave].

Het metingscherm wijzigen

 • Doel weergeven

  Geef de richting en de afstand in rechte lijn tot het doel aan.

  Belangrijk

  Deze functie kan niet worden gebruikt als er geen doel is gedefinieerd.

  Een doel opgeven

  * Doelen kunnen ook worden ingesteld terwijl een rit wordt geregistreerd, als de slimme computer in de status [PAUZE] is.

  Fietscomputer

  1. Houd OPTION op het metingscherm 1 seconde ingedrukt om de eenvoudige navigatie (doel) weer te geven in het bovenste deel van het scherm.

  (1 seconde)MetingschermEenvoudige navigatieweergave

   

  Als u de richting en de afstand in rechte lijn tot een doel kunt controleren, is het mogelijk te blijven reizen zonder zich op het doel te verliezen.

  2. Druk 1 seconde op OPTION om terug te keren naar het metingscherm.

  (1 seconde)Eenvoudige navigatieweergave(doel)Metingscherm

   

  * Als u dezelfde bewerking uitvoert, wordt de eenvoudige navigatie (doel) opnieuw weergegeven.

  * Zie "Terug naar beginpunt" om terug te keren naar een beginpunt.

 • Terug naar beginpunt

  Geef de richting en de afstand in rechte lijn tot het beginpunt aan.

  * Omdat het beginpunt van een rit automatisch wordt ingesteld, kan deze functie onmiddellijk opnieuw worden gebruikt.

  Fietscomputer

  1. Druk op OPTION op het metingscherm of op de eenvoudige navigatieweergave (doel) om de Eenvoudige navigatie (terug naar beginpunt) weer te geven in het bovenste gedeelte van het scherm.

  MetingschermEenvoudige navigatieweergave(beginpunt)Eenvoudige navigatieweergave(doel)

   

  Met deze functie kunt u terugkeren naar een beginpunt terwijl u de richting en de afstand in rechte lijn tot het beginpunt controleert.

  2. Druk op OPTION om terug te keren naar het metingscherm.

  Eenvoudige navigatieweergave(beginpunt)Metingscherm

  * Als u dezelfde bewerking uitvoert, wordt de eenvoudige navigatie (beginpunt) opnieuw weergegeven.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.