メニュー

Hoogteverschil doel

Smartphone

Deze functie laat het verschil zien tussen de opgegeven hoogte en de huidige hoogte.

* De doelhoogte is instelbaar door te tikken op (MENU) > [Device] > [Fietscomputer name] > [Target Altitude].

Apparaat

* Om het gewenste hoogteverschil te tonen op het meetscherm, is het nodig dat je de functies (meetgegevens) selecteert door te tikken op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aanpassing van weergave].

Het metingscherm wijzigen

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.