メニュー

Functie Automatisch pauzeren

Smartphone

Deze functie pauzeert automatisch de meting wanneer de verbinding tussen de smartphone en fietscomputer is verbroken.

De meting wordt automatisch hervat wanneer de verbinding opnieuw tot stand wordt gebracht.

* De instellingen voor Automatisch pauzeren zijn toegankelijk door te tikken op (MENU) > [Apparaat].

Apparaat

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.