メニュー

Functie Aftellen

Fietscomputer

Deze functie geeft een melding wanneer een afstand of tijd die is ingesteld als doel, is bereikt.

Wanneer het doel is bereikt, knippert [FINISH] op het scherm en weerklinkt het alarm.

• Afstand: de opgegeven afstand is ingesteld als het doel.

• Tijd: de opgegeven tijd is ingesteld als het doel.

Metingscherm

PIEP!

Wanneer doel is bereikt

* De instellingen voor de aftelfunctie zijn toegankelijk door te tikken op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aftellen].

Apparaat

* Het aftellen start opnieuw nadat de meting is voltooid.

De meting voltooien (resetbewerking)

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.