メニュー

Energiebesparingsmodus

Fietscomputer

Wanneer de fietscomputer ca. 20 minuten op het scherm [READY] (Gereed) (stand-by meting), het scherm [PAUSE] (Pauze) of het zoekscherm van de smartphone blijft; Cateye Cycling™ wordt gesloten; of als [Verbinden] wordt uitgeschakeld, wordt het slaapscherm geactiveerd.

Wanneer op een knop wordt gedrukt, keert de fietscomputer terug naar het zoekscherm van de smartphone en keert deze dan terug naar het metingscherm wanneer de verbinding met de smartphone is hersteld.

Stand-by meting

Slaapstand

Elke knop behalve de knop AC

Gepauzeerd

Indien niet actief gedurende ca. 20 min

Smartphone zoekscherm

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.