メニュー

1. De fietscomputer en smartphone verbinden

Smartphone

1. Start Cateye Cycling™ en schakel via (MENU) de optie [Verbinden] in.

Fietscomputer

2. Houd op het meetscherm MODE 1 seconde ingedrukt om het zoekscherm van de smartphone weer te geven en te verbinden met uw smartphone.

Wanneer de fietscomputer verbinding maakt met een smartphone, schakelt het naar de stand-byweergave van de meting.

Smartphone zoekschermStand-by meting

* Als de verbinding is gemaakt terwijl Cateye Cycling™ al bezig is met meten, worden [PAUSE] (Pauze) en de gemeten waarden weergegeven.

* Het verschijnen van het fietscomputer-scherm is afhankelijk van de status van Cateye Cycling™.

 

De Smartphoneverbinding is nu voltooid.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.