メニュー

2. Voorbereiding voorafgaande aan de meting uitvoeren

De volgende procedure toont hoe u verschillende meetfuncties AAN/UIT kunt zetten en hoe u doelinstellingen kunt configureren volgens uw voorkeur.

In dit gedeelte krijgt u ook uitleg over de snelinstellingsfunctie voor het snel configureren van de instellingen vanaf het scherm Rit.

Smartphone

1. Tik op (MENU) en vervolgens op [Rit].

2. Tik bovenaan rechts op het scherm op [Snel instellen].

 

• Automatische ronde
Schakel de functie naar wens IN of UIT.
Als deze is ingeschakeld, kunnen ronden automatisch worden geregistreerd volgens vooraf ingestelde afstand, tijd, of locaties.

Functie Automatische ronde

* U kunt instellingen wijzigen door te tikken op (MENU) > [Algemeen] > [Automatische ronde ].

Algemeen

 

• Beveiliging
Schakel de functie naar wens in of uit.
Indien ingeschakeld wordt de vooraf ingestelde beveiligingsfunctie geactiveerd.

* Tik om instellingen te veranderen op   (MENU) > [Algemeen] > [Beveiliging].

Algemeen

 

• Aftellen
Schakel de functie naar wens IN of UIT.
Indien ingeschakeld, kan het vooraf ingesteld aftellen vanaf een doel (afstand, tijd) beginnen, en wordt een melding gegenereerd als het doel is bereikt.

Functie Aftellen

*Tik om instellingen te veranderen op (MENU) > [Apparaat] > [Aftellen].

Apparaat

 

• Doel
Bepaalt een doel in de eenvoudige navigatie.

Functie Eenvoudige navigatie

 

• Hoogte doel
Stelt een hoogte in als doel.

3. Tik op (vorige).

Het display keert terug naar het scherm Rit.

 

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.