Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Stroomschema instellen

2. De inhoud van de verpakking controleren

3. Installeer Cateye Cycling™

4. Een fietscomputer met een smartphone koppelen

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe u de fietscomputer kunt formatteren (initialiseren) en vervolgens kunt koppelen aan een smartphone.

Belangrijk

• Het koppelen is nodig om een fietscomputer of een sensor te gebruiken.

• Koppel sensoren niet aan een racelocatie of op een soortgelijke locatie waar er veel andere gebruikers zijn. Hierdoor zou de fietscomputer kunnen worden gekoppeld met een ander apparaat.

Fietscomputer

1. Trek het isolatiepapier van de fietscomputer.

Nadat u het isolatiepapier hebt losgemaakt, plaatst u de batterijhouder en batterijklep terug op zijn oorspronkelijke positie.

OpenenSluitenIsolatiepapierBatterijhouder

2. Druk op de fietscomputer op de knop AC.

Het initialisatiescherm wordt weergegeven.

 

3. Druk eenmaal op MODE zodat [FORMAT] (FORMATO) begint te knipperen en druk dan 1 seconde op MODE.

Alle gegevens worden verwijderd en de fietscomputer wordt gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.Opgelet

Bevestigen

(1 seconde)

Het display schakelt naar het zoekscherm van de smartphone.

 

Smartphone

4. Via (MENU) bovenaan links op het scherm, schakelt u [Verbinden] in en tikt u op [Apparaat].

 

Tik op [Apparaat koppelen] om het koppelen te starten.

 

Wanneer Cateye Cycling™ fietscomputer detecteert, verschijnt een bericht op de smartphone.

 

Tik op [Pairing] (Koppelen) om het koppelen te voltooien.

 

* Tik op [PADRONE SMART+] om het scherm met de configuratie-instellingen weer te geven voor de verschillende fietscomputerinstellingen.
Apparaat

 

Het koppelen van fietscomputer is nu voltooid.

Heb je sensoren of een DI2-systeem, ga dan verder naar "een sensor of Shimano DI2-systeem koppelen met een smartphone"

5. Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen (als je sensoren of een DI2-systeem hebt)

6. De houder monteren

7. De snelheidsensor (cadans) monteren (ISC-12)

(Optioneel)

8. De hartslagsensor (HR-12) dragen

(Optioneel)

Gebruiksinstructies