Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Stroomschema instellen

1. Voor gebruik

Waarschuwing!!!

• Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden.
Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Als de munt-/knoopbatterij wordt ingeslikt, kan dat binnen 2 uur ernstige interne brandwonden en de dood veroorzaken.

• Berg nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen op.

• Als het batterijvak niet gloed sluit, moet u het product niet langer gebruiken en het buiten het bereik van kinderen houden.

• Als u denkt dat een batterij is ingeslikt of ergens binnen het lichaam is terechtgekomen, moet u direct om medische bijstand vragen.

 

Opgelet!

• Gevaar voor explosie als de batterij verkeerd wordt geplaatst. Alleen vervangen door hetzelfde of een equivalent type.

• De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, een lage luchtdruk op grote hoogten tijdens het gebruik, opslag of vervoer.

• Vervangen van de batterij door een onjuist type kan een explosie of lekken van brandbare vloeistof of gas veroorzaken.

• Het in een vuur of warme oven gooien van de batterij, of deze mechanisch pletten of openen, kan een explosie veroorzaken.

• Een batterij achterlaten in een omgeving met een bijzonder hoge temperatuur kan een explosie of lekken van brandbare vloeistof of gas veroorzaken.

• Een batterij aan een bijzonder lage luchtdruk blootstellen kan een explosie of lekken van brandbare vloeistof of gas veroorzaken.

2. De inhoud van de verpakking controleren

3. Installeer Cateye Cycling™

4. Een fietscomputer met een smartphone koppelen

5. Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen (als je sensoren of een DI2-systeem hebt)

6. De houder monteren

7. De snelheidsensor (cadans) monteren (ISC-12)

(Optioneel)

8. De hartslagsensor (HR-12) dragen

(Optioneel)

Gebruiksinstructies