Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Stroomschema instellen

2. De inhoud van de verpakking controleren

3. Installeer Cateye Cycling™

Installeer de smartphone-app Cateye Cycling™ (gratis) op de smartphone die moet worden gebruikt.

Smartphone

1. Installeer Cateye Cycling™.

 

Voor een iPhone

 

Voor een Android smartphone

 

* Zie aanbevolen Cateye Cycling™ apparaten voor de laatste informatie over smartphones die worden aanbevolen voor gebruik met Cateye Cycling™.

 

2. Start Cateye Cycling™.

Volg de instructies op het scherm en sta het gebruik van GPS- en Bluetooth-apparaten toe.

Zet bij gebruik van een iPhone de locatiedienst voor de Cateye Cycling™-app op [Altijd].• Wanneer de Bluetooth-instellingen van de smartphone zijn ingeschakeld, wordt gezocht naar apparaten. Configureer echter nog geen instellingen in deze fase. Schakel naar Cateye Cycling™ en volg de onderstaande procedure.Belangrijk

 

Zodra de basisinstellingen zijn voltooid, verschijnt het scherm Trip (Rit).

Raadpleeg "Koppelen met de fietscomputer" om door te gaan.

4. Een fietscomputer met een smartphone koppelen

5. Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen (als je sensoren of een DI2-systeem hebt)

6. De houder monteren

7. De snelheidsensor (cadans) monteren (ISC-12)

(Optioneel)

8. De hartslagsensor (HR-12) dragen

(Optioneel)

Gebruiksinstructies