Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Gebruiksinstructies

Fietscomputer-scherm

De schermsegmenten en weergavefuncties die moeten worden weergegeven op het metingscherm, kunnen worden toegewezen via de schermaanpassing.

Het volgende geeft uitleg over het aanpasbare scherm. Hierbij wordt het standaardscherm gebruikt als voorbeeld.

Metingscherm

Eenvoudige navigatieweergave

* Om het scherm aan te passen, tikt u op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aanpassing weergave].

Het metingscherm wijzigen

Uitleg van pictogrammen:

(Nachtmodus)

Wordt ingeschakeld wanneer de instelling Nachtmodus AAN is.

*  De instellingen voor Nachtmodus zijn toegankelijk door te tikken op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+].

Apparaat

 

(Kompas)

Hiermee kunt u controleren in welke richting het noorden ligt.

 

/ / (Pictogram melding binnenkomende oproep/SMS/e-mail)

Het display toont het aantal binnenkomende meldingen en knippert voor apps met binnenkomende meldingen.

Wanneer een binnenkomende melding is ontvangen, toont het display de appnaam en de naam van de afzender.

Belangrijk

Alleen binnenkomende meldingen voor e-mailadressen geregistreerd via [Telefoon] of [Account toevoegen] worden op iPhones weergegeven.

* Wanneer een binnenkomende melding is ontvangen, toont het display de appnaam en de naam van de afzender niet.

* Schakel je de synchro-versnellingsmodus van DI2 in, dan wordt geen pictogram van inkomende berichten getoond.

* De binnenkomende meldingspictogrammen en aantallen worden opnieuw ingesteld wanneer de meting wordt gepauzeerd, gereset of voltooid.

* De meldingsinstellingen zijn toegankelijk door te tikken op (MENU) > [Apparaat] > [Meldingsinstelling].

Binnenkomende meldingen configureren

 

S-1 / S-2 / M  (synchro-versnellingsmodus)

Gebruik je een DI2-systeem, dan kun je de huidige synchro-versnellingsmodus tonen.

S-1 (versnelling 1)

S-2 (versnelling 2)

M (Handmatig)

* De instelling van de synchro-versnellingsmodus is toegankelijk door te tikken op (MENU) > [Apparaat] > [DI2].

Apparaat

* Schakel je de synchroversnellingsmodus in, dan wordt het inkomende meldingspictogram niet getoond.

 

(Resterend batterijvermogen smartphone)

Geeft het resterende batterijvermogen van de smartphone aan.

 

(Batterijalarm fietscomputer)

Gaat branden wanneer het resterende batterijvermogen van de fietscomputer laag is. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

Vervanging batterij: Fietscomputer

 

(GPS-gevoeligheid)

Geeft de ontvangststatus van het GPS-signaal aan.

 

(Pictogram voor sensorsignaal)

Geeft de ontvangststatus weer van het Bluetooth®-sensorsignaal.

• Types pictogrammen:

S (Snelheidssignaal)
Geeft het snelheidsensorsignaal aan.

C (Cadanssignaal)
Geeft het cadanssensorsignaal aan.

S / C (S en C worden simultaan weergegeven)
Geeft het signaal van de snelheidssensor (cadans) (ISC) aan.

H (Hartslagsignaal)
Geeft het signaal van de hartslagsensor aan.

P (Vermogenssignaal)
Geeft het vermogenssensorsignaal aan.

(Signaal van Shimano DI2-systeem)
Toont het signaal van Shimano DI2-systeem.

• Pictogramstatussen:

Aan

Signaal ontvangen in de Mirror modus

Uit
Geen signaal

 

(Tempopijlen)

Geeft aan of de huidige snelheid hoger () of lager () is dan de gemiddelde snelheid.

 

(meeteenheid)

Toont de momenteel geselecteerde meeteenheid.

• Aan

Meting gestopt

• Knipperend

Meting bezig

 

Metingscherm

Toont de verschillende meetgegevens.

• Snelheid/cadans/hartslag knipperen:
Als u een CATEYE-sensor gebruikt, beginnen de waarden die verwant zijn met de batterijvervangingsperiode van de sensor te knipperen om aan te geven dat het tijd is om de batterij te vervangen.

Vervanging batterij: Optionele sensoren

• Vermogenswaarden knipperen:
Wanneer u afzonderlijke vermogenssensoren links en rechts gebruikt, knipperen de vermogenswaarden aan en uit om aan te geven dat er slechts van één sensor signalen worden ontvangen.

Richting en afstand in rechte lijn

Toont de richting en de afstand in rechte lijn tot het doel (of het beginpunt).

Scherm [Rit] Cateye Cycling™