Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Gebruiksinstructies

Fietscomputer-scherm

Scherm [Rit] Cateye Cycling™

Dit is het startscherm van Cateye Cycling™.

Vanaf dit scherm kunt u de meting starten, pauzeren en voltooien.

* De meting starten, pauzeren en voltooien kan op afstand gebeuren vanaf de fietscomputer.

* De meetgegevens worden weergegeven alsof het sensorsignaal niet kan worden ontvangen.

De knop Menu

Toont het menu.

Pictogram verbindingsstatus apparaat

Toont de verbindingsstatus met andere apparaten.

(Fietscomputer)

(Hartslagsensor)

(Snelheidssensor)

(Cadanssensor)

(Vermogenssensor)

* Een grijs pictogram geeft een niet-verbonden sensor aan.

* Snelheidssensoren (cadans) (ISC) tonen zowel en .

Snel instellen

De functie Snelle instelling biedt verschillende meetfuncties die kunnen worden in- of uitgeschakeld of een doel dat snel moet worden in gesteld in de eenvoudige navigatie.

GPS-pictogram

Geeft de ontvangststatus van het GPS-signaal aan.

De kalibratieknop

Zet de meting van de vermogenssensor op 0.

Kalibratie vermogenssensor

Weergavemodus schakelen

Als u veegt over het scherm, schakelt u naar de kaartweergave, grafiekweergave en rondeweergave en kunt u zowel controleren waar u bent geweest als uw meetgegevens weergeven.

Grafiekweergave

Kaartweergave

Rondeweergave

* Tik op het scherm op de rondeweergave om te schakelen tussen AV (gemiddelde waarde) en MX (maximumwaarde).

* Gegevens die zijn opgenomen met Automatische ronde, krijgen een "A" achter het nummer.

Knop Meting starten

Start de meting.

* Niet beschikbaar als het snelheidssignaal of het GPS-signaal niet kan worden ontvangen.

De knop Pause (Pauzeren)

Pauzeert de meting.

De knop Flag (Markering)

Voltooit de meting.

Schakelt naar het scherm voor het uploaden van de rit.

Ritten opslaan en uploaden

Aantal tijdelijk opgeslagen ritten

Toont het aantal tijdelijk opgeslagen ritten.

Belangrijk

Het maximale aantal ritten dat tijdelijk kan worden opgeslagen is 30. Als dit aantal wordt overschreden, verandert het pictogram naar [Full] en is het niet mogelijk nog meer ritten tijdelijk op te slaan. Aanbevolen wordt om ritgegevens tijdelijk op te slaan en te uploaden.