メニュー

Eenvoudige navigatie en kompas

 • Het kompas of de richting naar het doel is onjuist.

  Omdat het kompas en de richting naar het doel afhankelijk zijn van de GPS-functie van de smartphone, kan de richting afwijken van de feitelijke richting.

  Tevens wordt de richting bepaald door de verplaatsing van de fiets, zodat de feitelijke richting mogelijk niet wordt weergegeven tijdens stilstand.

 • Eenvoudige navigatie kan niet worden weergegeven

  Hebt u OPTION op de achterkant van de fietscomputer ingedrukt?

  • Na het opgeven van de bestemming met Cateye Cycling™, houdt u OPTION op de fietscomputer ingedrukt om de eenvoudige navigatiefunctie weer te geven.
  Functie Eenvoudige navigatie

  Staat de fietscomputer in de Sensor Direct modus?

  • Eenvoudige navigatie kan niet worden weergegeven in de Sensor Direct modus.
  Wissel naar de Mirror modus om eenvoudige navigatie te gebruiken.
  De fietscomputer en smartphone verbinden

  Toont het metingscherm de schermsegmenten 7 of 8?

  • Eenvoudige navigatie wordt weergegeven wanneer het metingscherm tussen 1 en 6 segmenten heeft. Druk op MODE om het scherm te wijzigen of wijzig het aantal schermsegmenten in de schermaanpassing.

  * Om de instellingen voor het schermsegment te configureren voor het metingscherm, tikt u op (MENU) > [Apparaat] > [PADRONE SMART+] > [Aanpassing weergave].
  Het metingscherm wijzigen

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.