メニュー

3. Installeer Cateye Cycling™

Installeer de smartphone-app Cateye Cycling™ (gratis) op de smartphone die moet worden gebruikt.

Smartphone

1. Installeer Cateye Cycling™.

 

Voor een iPhone

 

Voor een Android smartphone

 

* Zie aanbevolen Cateye Cycling™ apparaten voor de laatste informatie over smartphones die worden aanbevolen voor gebruik met Cateye Cycling™.

 

2. Start Cateye Cycling™.

Volg de instructies op het scherm en sta het gebruik van GPS- en Bluetooth-apparaten toe.

• Zet bij gebruik van een iPhone de locatiedienst voor de Cateye Cycling™-app op [Altijd].• Wanneer de Bluetooth-instellingen van de smartphone zijn ingeschakeld, wordt gezocht naar apparaten. Configureer echter nog geen instellingen in deze fase. Schakel naar Cateye Cycling™ en volg de onderstaande procedure.Belangrijk

 

 

Zodra de basisinstellingen zijn voltooid, verschijnt het scherm Trip (Rit).

Raadpleeg "Koppelen met de fietscomputer" om door te gaan.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.