メニュー

Kalibratie vermogenssensor

Om de juiste waarden weer te geven, moet de vermogenssensor op de juiste wijze worden gekalibreerd.

Kalibreer de vermogenssensor voor het gebruik conform de handleiding van de vermogenssensor.

Als de fietscomputers een andere waarde dan 0 weergeeft als de energiesensor in een ongeladen staat is, volg dan onderstaande procedure om de energiewaarde van de fietscomputers op 0 terug te zetten.

Opgelet

Voer altijd de kalibratie uit zonder dat er kracht wordt uitgeoefend op onderdelen waarop de vermogenssensor is bevestigd (cranks enz.)

Smartphone

Terwijl de fietscomputer is verbonden en de meting is gestopt, tikt u op [Kalibreren] op het scherm [Rit].

Kalibreren

De energiewaarde keert na 3 seconden terug naar 0.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.