メニュー

Veelgestelde vragen

Van smartphone wisselen (gegevens overzetten)

Ga als volgt te werk om gegevens van Cateye Cycling™ over te brengen naar een nieuwe smartphone.

Belangrijk

• Gegevens kunnen niet worden overgebracht bij gebruik van een ander smartphone-OS, bijvoorbeeld bij overgang van een iPhone naar een Android-smartphone.

• Voordat u van model verandert, moet u alle overzichtsgegevens in de fietscomputer op de smartphone (Cateye Cycling™) en een nieuwe back-up maken.

 • Voor iPhone

  Smartphone

  1. Gebruik de back-updienst van Apple om gegevens over te brengen van de vorige iPhone naar de nieuwe iPhone.

   

  Gegevensoverdracht is nu voltooid.

  De fietscomputer kan op de gebruikelijke manier met de nieuwe iPhone worden gebruikt.

 • Voor Android smartphone

  Smartphone

  1. Installeer Cateye Cycling™ op de nieuwe Android-smartphone.

  * Zie voor de meest recente informatie over smartphones die compatibel zijn met Cateye Cycling™ “Cateye Cycling™ aanbevolen apparaten”.

   

   

  2. Start Cateye Cycling™, tik op (MENU) > [Algemeen] > [Back-up] en tik op [Herstel].

  De back-up van de activiteitenlijst wordt hersteld naar Cateye Cycling™.

   

   

  Fietscomputer

  3. Volg de installatie-instructies om de fietscomputer te formatteren, koppelen en configureren.

  Installatie-flowchart

   

  Gegevensoverdracht is nu voltooid.

  U kunt de fietscomputer op de gebruikelijke wijze met de nieuwe Android smartphone gebruiken.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.