メニュー

Meting werkt niet :

kan hartslag niet meten

 • Waarom knippert het pictogram [H] niet?

  Hebt u de sensor gekoppeld?

  • De sensor moet gekoppeld zijn met Cateye Cycling™ of met fietscomputer.

  ​ Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

  Het elektrodeviltje is mogelijk van zijn plaats verschoven.

  • Controleer of het elektrodeviltje nog steeds dicht tegen uw lichaam zit.

  Uw huid kan droog zijn.

  • Maak het elektrodeviltje iets vochtig.

  De elektrodeviltje kan verslijten of beschadigd raken door langdurig gebruik.

  • Als dit het geval is, vervangt u de bevestigingsriem door een nieuwe.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.