メニュー

Meting werkt niet : in Mirror modus

 • Fietscomputer schakelt niet naar het metingscherm van de Mirror modus. Wat moet ik doen?

  Hebt u Cateye Cycling™ geïnstalleerd op uw smartphone?

  • Installeer Cateye Cycling™.

   

  Voor een iPhone

   

  Voor een Android smartphone

   

  * Zie aanbevolen Cateye Cycling™ apparaten voor de laatste informatie over smartphones die worden aanbevolen voor gebruik met Cateye Cycling™.

  Hebt u uw smartphone gekoppeld met de fietscomputer?

  • Als u fietscomputer niet koppelt via Cateye Cycling™, kan fietscomputer geen meting van de Mirror modus uitvoeren.

  Een fietscomputer met een smartphone koppelen

  Is [Verbinden] ingesteld op [ON] in het Cateye Cycling™-menu op uw smartphone?

  • Stel [Verbinden] in op [ON] of sluit Cateye Cycling™ af.

  Staat fietscomputer in de modus Sensor Direct?

  • Druk MODE 1 seconde in.
  Fietscomputer gaat naar het smartphone-zoekscherm en maakt verbinding met de smartphone.
  De fietscomputer en smartphone verbinden

 • De fietscomputer blijft tijdens het meten op het zoekscherm van de smartphone en maakt niet opnieuw verbinding met de app.

   

  Smartphone zoekscherm

   

  Fietscomputer schakelt uit nadat het zoekscherm van de smartphone is verschenen.

  • Druk op de knop MODE 1 seconde in om het apparaat te zoeken en opnieuw verbinding te maken.

  * De fietscomputer blijft intussen meten.

  Zet de fietscomputer tijdelijk in de modus Sensor Direct en ga dan weer terug naar de mirror modus.

  • Dit kan mogelijk de fietscomputer weer verbinden met de smartphone.

  * Druk MODE 1 seconde in om te wisselen tussen de modus Sensor Direct en de mirror modus.

  < alleen iPhone >

  De fietscomputer maakt alleen opnieuw verbinding met mijn smartphone als de Cateye Cycling™ app actief is (op de achtergrond draait).

  • Sensoren van externe leveranciers voorkomen de verbinding.  Verwijder de sensoren met () van Cateye Cycling™ (MENU) > [Apparaat], en koppelmdan nogmaals.

  Cateye Cycling™ kan onverwacht zijn gestopt.

  • Start Cateye Cycling™.

  Start de fietscomputer opnieuw op.

   

  1. Druk op de fietscomputer op de knop AC.

  Het initialisatiescherm wordt weergegeven.

   

  2. Druk eenmaal op MODE zodat [RESTART] begint te knipperen en druk dan 1 seconde op MODE.

  Bevestigen(1 seconde)

  De fietscomputer start opnieuw op en schakelt naar het zoekscherm van de smartphone.

  Als dit het probleem niet oplost, herstart dan de smartphone.

 • Kan geen verbinding maken met de smartphone via het computerscherm voor het zoeken van smartphones

  Wordt tegelijkertijd een met CatEyeSYNC™ compatibele lamp gebruikt?

  • Start de smartphone opnieuw op.

  Is [Verbinden] onder (MENU) ingesteld op [ON] in Cateye Cycling™?

  • Controleer of [Verbinden] is ingesteld op [ON].
  Als er geen verbinding kan worden gemaakt, zelfs indien dit is ingesteld [ON], voert u het koppelen met de fietscomputer opnieuw uit. Oplossingen zullen verschillen, afhankelijk van de smartphone en het model.

   

  • Voor een iPhone:
  Verwijder de fietscomputer die is geregistreerd onder [Instellingen] > [Bluetooth] op de iPhone. Verwijder dan de fietscomputer eenmaal onder (MENU) > [Apparaat] in Cateye Cycling™ en voer het koppelen opnieuw uit.

  Een fietscomputer met een smartphone koppelen

   

  • Voor een Android smartphone:
  Verwijder de fietscomputer eenmaal onder (MENU) > [Apparaat] in Cateye Cycling™ en voer het koppelen opnieuw uit.

  Een fietscomputer met een smartphone koppelen

 • Op het display verschijnt [READY] (Gereed), maar de meting wordt niet gestart. Wat moet ik doen?

  Stand-by meting

  Druk gedurende 1 seconde op SS/LAP om de meting te starten.

  Tikken op (Meting starten) in Cateye Cycling™ heeft hetzelfde effect.

 • Op het display verschijnt [PAUSE] (Pauze) en de meting wordt niet gestart. Wat moet ik doen?

  Gepauzeerd

  De meting wordt gepauzeerd.

  Druk 1 seconde op SS/LAP om de meting te hervatten.

 • Waarom kan ik de snelheid niet meten?

  Wanneer u een snelheidssensor (cadans) (ISC-12) gebruikt en de wielmagneet verplaatst zodat deze niet naar de sensorzone is gericht, registreert de computer het snelheidssignaal als 0 en is de meting niet mogelijk. (Dit is te wijten aan het feit dat het snelheidssignaal van de sensor de prioriteit heeft op de GPS bij het meten van de snelheid.)

 • Waardoor wordt er geen signaal ontvangen van de sensor of het DI2-systeem?

  Probeer de volgende oplossingen.

  • Druk op de knop RESET op alle sensoren die niet verbonden kunnen worden.

  Heb je de sensor of het DI2-systeem gekoppeld?

  • Je moet Cateye Cycling™ gebruiken om de sensor of het DI2-systeem te koppelen.

  Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

  Gebruik je de iPhone met een commerciële sensor of DI2-systeem?

  • Heb je een commerciële sensor of  DI2-systeem gekoppeld met behulp van de fietscomputer?
  Commerciële sensoren en DI2-systemen moeten weer gekoppeld worden met Cateye Cycling™.

  Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

  Hebt u de app Cateye Cycling™ voor het eerst geïnstalleerd?

  • Tijdens het koppelen of als er verbinding is met een smartphone en er sensorgegevens zijn opgeslagen in Cateye Cycling™, worden deze gegevens naar de fietscomputer geschreven.
  Om een sensor of DI2-systeem toe te voegen moet je koppelen via Cateye Cycling™.

  Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

  Heb je Cateye Cycling™ voor het eerst geïnstalleerd?

  • De sensorgegevens zijn misschien niet vanaf de fietscomputer naar Cateye Cycling™ verzonden toen de app voor het eerst geïnstalleerd werd.
  De sensor of het DI2-systeem opnieuw koppelen met Cateye Cycling™.

  Een sensor of Shimano DI2-systeem  met een smartphone koppelen

  Gebruikt u een Bluetooth-sensor?

  • Fietscomputer kan alleen signalen van Bluetooth-sensoren ontvangen.

  De sensorbatterij is mogelijk leeg.

  • Vervang de batterij door een nieuwe.

  Vervanging batterij : Optionele sensoren

  De magneet staat mogelijk niet op de juiste plaats ten opzichte van de snelheidssensor of snelheidssensor (cadans) (ISC).

  • Raadpleeg de handleiding van de sensor en bevestig de sensor op de juiste manier.

  De snelheidsensor (cadans) monteren (ISC-12)

 • Waarom kan ik niet meten zonder een snelheidssensor?

  Mogelijk moet u wat langer wachten nadat u de meting hebt gestart.

  • Het kan even duren voordat uw smartphone in bepaalde gevallen het GPS-signaal ontvangt.
  Wacht ergens buitenshuis voordat u begint.

  * De benodigde tijd voor de ontvangst van het GPS-signaal is afhankelijk van uw smartphone.

  De locatie of het weer zijn mogelijk niet geschikt voor de ontvangst van een GPS-signaal.

  • Als de smartphone geen GPS-verbinding meer heeft, kan fietscomputer niet langer metingen uitvoeren.

  * Zie de handleiding van uw smartphne voor informatie over het ontvangen van een GPS-signaal .

 • Locatiegegevens worden niet via GPS verkregen en routes worden niet geregistreerd

  Loopt de klok van de smartphone op tijd?

  • Als de systeemklok van de smartphone niet op tijd loopt, wordt geen GPS-informatie verkregen.
  Zorg er voor dat automatisch instellen van datum en tijd op de smartphone is ingeschakeld.

  Zijn in de instellingen van de iPhone de locatiediensten voor [Fietsen] ingesteld op [Tijdens gebruik van de app]?

  • Stel dit in op [Altijd].

 • Waarom is de fietscomputer soms in de slaapstand als ik na een tijdje naar mijn fiets terugkeer?

  Als de smartphone ook maar even uit de buurt van de fiets is, kan de fietscomputer automatisch naar de slaapstand gaan.

  Klik op de fietscomputer zodat deze naar de smartphone-zoekstand gaat waardoor u weer verbinding kunt maken met uw smartphone.

   

  Als geen verbinding kan worden gemaakt vanaf het zoekscherm op de smartphone

  • Zet de fietscomputer tijdelijk in de modus Sensor Direct en ga dan weer terug naar de mirror modus.
  Dit kan mogelijk de fietscomputer weer verbinden met de smartphone.

  Smartphone zoekscherm

  * Druk MODE 1 seconde in om te wisselen tussen de modus Sensor Direct en de mirror modus.

 • De fietscomputer werkt vreemd. Wat moet ik doen?

  Herstart de smartphone.

  Als de situatie het probleem niet oplost, start u de fietscomputer opnieuw op.

   

  1. Druk op de fietscomputer op de knop AC.

  Het initialisatiescherm wordt weergegeven.

   

  2. Druk eenmaal op MODE zodat [RESTART] begint te knipperen en druk dan 1 seconde op MODE.

  Bevestigen(1 seconde)

  De fietscomputer start opnieuw op en schakelt naar het zoekscherm van de smartphone.

 • De verbinding met de smartphone kan niet tot stand worden gebracht na het bijwerken van de fietscomputerfirmware

  Koppel de fietscomputer los van het scherm [apparaat] in Cateye Cycling™ en koppel dan de fietscomputer opnieuw.

  Een fietscomputer met een smartphone koppelen

   

  Als dit het probleem niet oplost, start u uw smartphone opnieuw op.

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.