メニュー

Uploaden

Meerdere activiteiten kunnen in één actie worden geüpload naar service-sites.

Smartphone

1. Tik op (MENU) en vervolgens op [Uploaden].

* Activiteiten die al zijn geüpload naar service-sites worden niet weergegeven.

2. Selecteer de activiteiten die u wilt uploaden en tik op (Uploaden) om ze te uploaden naar de opgegeven sites.

* U moet een account bij de relevante site hebben om de gegevens te uploaden.

* De uploadbestemmingen voor Alles uploaden zijn de sites die zijn ingeschakeld onder (MENU) > [Account].

Account

Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.